Home / CƠ KHÍ CHUYÊN DỤNG / GIA CÔNG CHI TIẾT CƠ KHÍ CHUYÊN DỤNG

GIA CÔNG CHI TIẾT CƠ KHÍ CHUYÊN DỤNG

1. GIA CÔNG MÁNG KHÍ ĐỘNG CHUYỂN NGUYÊN LIỆU LÀ XI MĂNG : Máng khí động là một hợp hình chữa nhật đặc biệt gồm hai phần, phần trên là khu vận chuyển nguyên liệu dạng bột (xi măng), phần dưới là khu vực xục khí ngăn cách với phần trên bởi vải máng khí động.

Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng.
Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Sơ đồ nguyên lý máng khí động trong ngành xi măng
Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Máng khí đông chuyển xi măng do chúng tôi cung cấp cho Trạm Nghiền Phú Hữu – XM Hà Tiên 1

2. CON LĂN BĂNG TẢI.

Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Con lăn băng tải.
Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Con lăn băng tải ( rulo) do chúng tôi cấp cho trạm Nghiền Phú Hữu – XL Hà Tiên 1

3. GIÁ ĐỠ CON LĂN BĂNG TẢI LÒNG MÁNG.

Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Giá đỡ con lăn băng tải lòng máng
Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Giá đỡ con lăn băng tải lòng máng cấp cho Trạm Nghiền Phú Hữu – Xi Măng Hà Tiên 1

4. PHẦN CƠ KHÍ CHO HỆ THỐNG LỌC BỤI.

Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Phần cơ khí cho hệ thống lọc bụi.
Gia công chi tiết cơ khí chuyên dụng, Kết cấu giá đỡ con lăn lòng máng, Máng khí đông, Ru Lô băng tải, Tăm pua
Hệ thống lọc bụi trong ngành Xi Măng.

 

Protected by Copyscape

Hits: 7730

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *